Zhang Hui is an artist and a curator.
Zhang Hui is an artist and a curator.