Ji Wenyu&Zhu  Weibing is an artist group.
Ji Wenyu&Zhu Weibing is an artist group.