Kaori Kinoshita is an artist.
Kaori Kinoshita is an artist.