Ameneh Zohreh Eskandari is an artist.
Ameneh Zohreh Eskandari is an artist.