Artists in Preparation for 'Fuck Off',rom left to right: Ai Weiwei, Feng Weidong, Yang Zhichao, Xu Tan, and Zhu Ming.

Miscellaneous: Xu Tan, Zhu Ming, Ai Weiwei, Yang Zhichao, Feng Weidong
Miscellaneous: Fuck Off
Shot on Nov 4, 2000

Share