Artist: Yuan Jia
installation | 1800x1800x1500mm

Exhibitions

Selection of Zeng Zhushao - 2010 Zeng Zhushao Sculpture Fellowship Candidates and Winners | 2010.10.16 - 2010.11.10 | CAFA Art Museum(Beijing, China)

Share