SHARING 2008:

SHARING 2008

Artist: Ma Jing + Zhai Xiaoxuan + Zhang Ting + Qi Tao
performance | 2008.09.30

Exhibitions

Sharing2008 | 2008.09.30 | Bailian Xijiao Shopping Mall(Shanghai, China)

Share